Postipuiston Pysäköinti Oy tiedottaa 26.5.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä

Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja isännöitsijät

 

POSTIPUISTON PYSÄKÖINTI OY:N YHTEYSTIEDOT                     

Toimitusjohtaja                   Jari Paavilainen, puh. 010 228 2000, [email protected]

Isännöitsijä                          Joonas Siponen, puh. 010 228 2000, [email protected]

Asiakaspalvelu                   Retta asiakaspalvelu, puh. 010 228 2000, [email protected]

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.5.2023, ja siinä käsiteltiin ja päätettiin yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset asiat.

 

KÄYTTÖMAKSUT JA VUOKRAT

Yhtiökokous vahvisti käyttömaksut 1.5.2023 alkaen seuraavasti:

Autopaikkojen käyttömaksu                    50 euroa/paikka/kuukausi

Moottoripyöräpaikkojen käyttömaksu      30 euroa/paikka/kuukausi

 

HALLITUS

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2022 päätettiin valita hallituksen jäseniksi kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 7.3.2022 (28 §) mukaisesti kahden vuoden toimikaudelle hallituksen puheenjohtajaksi Martti Tallila sekä hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Päivi Ahlroos, Rami Nurminen ja Merja Rukko.

 

TILINTARKASTAJA

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2022 päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy, päävastuullisena tilintarkastajana HT, Kai Salmivuori, tilikausille 2022-2023.

 

MUUT ASIAT

Postipuiston Pysäköinti Oy:lle on avattu verkkosivut osoitteeseen www.postipuistonpysakointi.fi.

Postipuisto on vilkkaasti rakentuva alue, jonka liikennejärjestelyt ja joukkoliikenneyhteydet paranevat rakentamisen edetessä. Postipuiston ensimmäiset asuntokohteet valmistuivat loppuvuonna 2020, ja rakentaminen jatkuu alueella aktiivisena 2020-luvun puoliväliin saakka.

Postipuiston Pysäköinti Oy hallinnoi ja vuokraa Postipuiston alueen osakasyhteisöille/taloyhtiöille autopaikkoja kahdesta pysäköintilaitoksesta.

Sivustolta löydät tietoa pysäköintilaitoksista ja niiden toiminnasta sekä tarvittavat yhteystiedot.