Postipuiston Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen autopaikkaohjeistus

Osakasyhteisöjen isännöitsijöille ja autopaikan vuokralaisille

POSTIPUISTON PYSÄKÖINTI OY:N PYSÄKÖINTILAITOKSEN AUTOPAIKKAOHJEISTUS

Postipuiston Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksessa osoitteessa Kollikatu 5 on autopaikan käyttäjien osalta ollut epäselvyyttä sähköautojen latauspaikkoihin pysäköimisen osalta. Palautteiden perusteella Postipuiston Pysäköinti Oy on tarkentanut kevään 2023 aikana autopaikkaohjeistustaan ja autopaikkaohjeistus on toimitettu toukokuussa 2023 taloyhtiöiden/osakasyhteisöjen isännöintitoimistoihin, joiden tehtävänä oli toimittaa autopaikkaohjeistus ja tiedote kaikille autopaikan vuokraoikeuden saaneille autopaikan käyttäjille. Tiedote ja päivitetty autopaikkaohjeistus on julkaistu myös Postipuiston Pysäköinti Oy:n verkkosivuilla www.postipuistonpysakointi.fi.

Kollikatu 5:n pysäköintilaitoksessa on kuudessa (6) kerroksessa yhteensä 434 autopaikkaa, joista 50 autopaikkaa ovat sähköautojen latauspaikkoja ja ne sijoittuvat pysäköintilaitoksen 1. kerrokseen. Lisäksi pysäköintilaitoksessa on 19 moottoripyöräpaikkaa.

Postipuiston Pysäköinti Oy on vuokrannut autopaikkojen vuokraoikeuden taloyhtiöille autopaikkavelvoitteiden mukaisesti ja taloyhtiö vuokraa autopaikkojen vuokraoikeuden edelleen omille asukkailleen. Lisäksi Postipuiston Pysäköinti Oy on vuokrannut väliaikaisesti autopaikkoja myös muillekin kuin osakasyhteisöille/taloyhtiöille. Päivitetty autopaikkaohjeistus koskee myös väliaikaisesti autopaikan vuokranneita tahoja.

Pysäköintilaitoksen autopaikat ovat nimeämättömiä, joka tarkoittaa sitä, että autopaikan vuokralaisella on oikeus pysäköidä pysäköintilaitoksessa olevalle vapaalle autopaikalle. Pysäköintilaitoksessa on yhteensä 50 sähköautojen latauspaikkaa. Sähköautojen latauspaikat on tarkoitettu ensisijaisesti sähkö- ja hybridiautojen pysäköintiin ja lataamiseen. Muiden kuin sähkö- ja hybridiautojen pysäköinti on kielletty latauspaikoilla paitsi, jos pysäköintilaitoksessa ei ole sillä hetkellä muita vapaita autopaikkoja.

POSTIPUISTON PYSÄKÖINTI OY:N VERKKOSIVUT

Postipuiston Pysäköinti Oy:n verkkosivut www.postipuistonpysakointi.fi on tarkoitettu osakasyhteisöille/taloyhtiöille ja autopaikan vuokralaisille. Verkkosivustolla löydätte tietoa pysäköintiyhtiöstä, tiedotteita ja yhteystiedot.                    

Yhteistyöterveisin

Postipuiston Pysäköinti Oy